PAŹDZIERNIK 2019​

brexit

RYNEK WIELKIEJ BRYTANII W ŚWIETLE BREXIT

Ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji
– tym razem – NA RYNEK WIELKIEJ BRYTANII.
Spotkanie przeznaczone jest dla Przedsiębiorców z województwa lubuskiego w ramach projektu systemowego pt: „Sieć Centrów Obsługi i Inwestorów i Eksporterów”.

Termin: 14 października 2019 godz. 10.00-14.00
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Spotkane poprowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów – JAKUB MAKURAT – dyrektor generalny Ebury Polska. Jest on szczególnie zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego w sektorze MŚP w Polsce.

PROGRAM:
9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.45 Implikacja wyjścia Wlk. Brytanii z UE, czyli tzw. brexit dla polskich przedsiębiorców (możliwe scenariusze oraz jak przygotować się na brexit).
Aktualna sytuacja makroekonomiczna w UK.
Rozliczenia finansowe z Wlk. Brytanią, finansowanie transakcji exportowych i importowych.
Funt szterling i jego kurs w ostatnich 3 latach po referendum brexitowym.
Prognozy kursu funta w najbliższych kwartałach oraz metody zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym w okresie wysokiego ryzyka rynkowego.
11.45 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 14.00 Przygotowanie strategii exportowej na rynek Wlk. Brytanii. Formy prowadzenia działalności oraz promocja na rynku UK.
Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym.
Rodzaje ryzyk w działalności międzynarodowej.
Metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym.
Źródła finansowania działalności exportowej.
Case study – sukcesy i porażki polskich firm na rynku UK. Jakich błędów unikać?
14.00 – 14.30 Konsultacje indywidualne z ekspertem

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel.: +48 609 124 124
mail: coie@lubuskie.pl

JEŚLI NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO A CHCIAŁBYŚ WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU – skontaktuj się z nami! >>>

WRZESIEŃ 2019

szkolenie

RYNEK BAŁKAŃSKI - BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji NA RYNEK BAŁKAŃSKI dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w ramach projektu systemowego pt: „Sieć Centrów Obsługi i Inwestorów i Eksporterów”.

Termin: 27 września 2019 godz. 10.00-14.00
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Spotkane poprowadzą eksperci – praktycy:
Gert Drogoshi – oficjalny przedstawiciel Klik Expo Group ALbania oraz Izby Handlowej Tirany Albania
dr Petrit Dollani – sekretarz generalny Towarzystwa Albańsko-Polskiego
mec. Beata Witkowska – z WItkowska Kancelaria Prawna.

PROGRAM:
9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.45 Charakterystyka rynków bałkańskich, eksport towarów i usług, wymogi formalno-prawne, przepisy celne, zakładanie działalności gospodarczej, otwieranie filii, delegowanie pracowników, przygotowanie strategii eksportowej, certyfikacja produktu.
11.45 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 14.00 Ogólne informacje o krajach Bałkanów Zachodnich (zarys sytuacji społecznej i gospodarczej), możliwości dla inwestorów zagranicznych w Albanii (nieruchomości, podatki, praca i nadzór państwa).
14.00 – 14.30 Konsultacje indywidualne z ekspertem

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel.: +48 609 124 124
mail: coie@lubuskie.pl

JEŚLI NIE JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO A CHCIAŁBYŚ WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU – skontaktuj się z nami! >>>

LUTY 2019

fundusze unijne

DOTACJA NA EKSPORT - OSTATNIE ROZDANIE

W marcu 2019 r. rozpocznie się ostatni nabór wniosków do programu: Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP (działanie 1.4.1) z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Są to środki przeznaczone dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z Województwa Lubuskiego, nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych.

Misja gospodarcza to wyjazd mający na celu przeprowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi, który może być połączony z udziałem przedsiębiorcy w targach w charakterze wystawcy, bądź realizowany jest jako osobny, niezależny projekt.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w konkursie będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat (rok złożenia wniosku i 2 kolejne lata).

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na podstawie ww. rozporządzeń są wydatki ponoszone od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia zakończenia finansowego, określonego w umowie o dofinansowanie.

Koszty udziału MŚP, w charakterze wystawcy, w targach/wystawie to: 

  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub w danej wystawie,
  • koszty udziału w targach/wystawie przedstawicieli sektora MŚP bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu dotyczącego organizacji udziału MŚP w danych targach lub w danej wystawie, tj.: koszty przejazdu i ubezpieczenia, delegacji, zakwaterowania, wyżywienia, wiz, koszt udziału przedstawiciela wystawcy w imprezie towarzyszącej targom/wystawie (np. udział w seminariach, kongresach i konferencjach),
  • koszty ubezpieczenia eksponatów i materiałów promocyjnych w związku z udziałem MŚP w targach/wystawie,
  • koszt transportu eksponatów i materiałów promocyjnych (wraz z odprawą celną) w związku z udziałem MŚP w targach/wystawie,
  • opłata za najem powierzchni wystawienniczej,
  • koszt wpisu do katalogu targów/wystawy, opłata rejestracyjna, wydanie i wpis do katalogu targów/wystaw,
  • koszty przygotowania identyfikatorów oraz karnetu parkingowego,
  • reklama w mediach targowych.

DOFINANSOWANIE
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
– w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,
– w ramach pomocy de minimis – 85%.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Przewidywany termin naboru wniosków to czerwiec 2019.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne przygotowanie wniosku przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z Zielonej Góry na preferencyjnych warunkach.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania na eksport – skontaktuj się z nami nawet jeśli Twoja firma ma siedzibę w innym województwie niż lubuskie.

STYCZEŃ 2019

Verpack G

VERPACK G - UŚCIŚLAMY

Czas na rejestrację w Zentrale Stelle Verpackungsregister dla firm sprzedających już na rynku niemieckim – zgodnie z ustawą Verpack G – dobiegł końca. Natomiast mnóstwo firm jeszcze nie zdążyło dopełnić formalności. Bariera językowa oraz przedświąteczny nawał pracy firm sprzedających do niemieckich Klientów (de facto jest to główna grupa zainteresowana rejestracją w systemie) powoduje “łapanie” się jakichkolwiek informacji znalezionych w internecie – nie zawsze jasnych i zgodnych z prawdą. Od połowy grudnia nie ma dnia bez telefonu z prośbą o wyjaśnienie czy uściślenie cytowanych z internetu treści. Dlatego, w odpowiedzi na najczęściej padające pytania, postanowiliśmy doprecyzować informacje wynikające z ustawy Verpack G.
 
Pytanie: Czy wszyscy sprzedający do Niemiec zobowiązani są do rejestracji?
Informacja z internetu: Zgodnie z §3 Nr.14 VerpackG do rejestracji zobowiązany jest każdy, kto w celach zarobkowych wraz ze sprzedawanym produktem wprowadza w obieg na niemiecki rynek opakowania, które są produktem odpadkowym po doręczeniu do konsumenta – zgodnie z §3 Nr.8 VerpackG.
Nasze uściślenie: Należy zarejestrować tylko te opakowania, które w rzeczywistości lądują w rękach prywatnych odbiorców końcowych i trafiają do kosza na śmieci w gospodarstwie domowym. Zatem karton zbiorczy, zawierający np. 50 jednostkowych opakowań butów, wysyłany do niemieckiego dystrybutora nie podlega rejestracji, natomiast już opakowanie jednostkowe (karton zawierający 1 parę butów) – owszem.
 
Pytanie: Czy zawsze opakowania wysyłane do kontrahenta czy dystrybutora w Niemczech są zwolnione z rejestracji?
Informacja z internetu: Nie zawsze. Ustawa mówi, że mimo, że restauracje, hotele, stacje benzynowe, kina itp… nie są prywatnym odbiorcą końcowym, to jednak takie opakowania należy również zarejestrować.
Nasze uściślenie: Gastronoma, hotele, szpitale, instytucje edukacyjne oraz freelancerzy czy małe firmy rzemieślnicze itd… są to tzw. równoważni do gospodarstw domowych nabywcy, których odpady opakowaniowe (nie przekraczające objętości 1,1 m3) deponują w koszach na śmieci i są one odbierane normalnym cyklem jak w gospodarstwach domowych.
 
Pytanie: Jesteśmy producentem opakowań do części samochodowych, które wysyłamy do fabryki samochodów w Niemczech. Czy nasze produkty podlegają rejestracji?
Informacja z internetu: Nie.
Nasze uściślenie: Nie podlegają ponieważ: 1) ten produkt opakowaniowy nie jest wysyłany do Niemiec jako opakowanie w rozumieniu ustawy Verpack G (nie towarzyszy wysyłce towaru, gdyż sam jest towarem). Verpack G zobowiązuje tylko do rejestracji opakowań wypełnionych towarami, a nie pustych produktów opakowaniowych. Do rejestracji tych opakowań zobowiązany jest ten, kto użyje ich jako opakowań do swoich produktów i w tym charakterze jako pierwszy wprowadzi w obieg. Wyjątkiem są opakowania serwisowe (czyli opakowania wypełniane towarami przez dystrybutora w miejscu dostawy, np. kubki i przykrywki do napojów na wynos, opakowania na przekąski, torby papierowe i foliowe na pieczywo itp…). 2) Nawet opakowanie zbiorcze zawierające te wyprodukowane opakowania do części samochodowych nie podlega zgłoszeniu, ponieważ odbiorcą nie jest gospodarstwo domowe a firma i na niej ciąży obowiązek recyklingowy tego opakowania zbiorczego.
 
Pytanie: Sprzedajemy produkty na zamówienie niemieckiego dystrybutora. Na kim ciąży obowiązek rejestracji opakowań – na nas czy na dystrybutorze?
Informacja z internetu: Obowiązek rejestracji ciąży na tym, kto wprowadza opakowanie na rynek niemiecki jako pierwszy.
Nasze uściślenie: Obowiązek ciąży na tym, kto jest właścicielem tegoż opakowana w momencie kiedy przekracza ono granicę polsko-niemiecką. Zatem jeśli dystrybutor zleca odbiór towaru z Polski to on jest właścicielem tego opakowania w momencie odbioru tego towaru w Polsce. Natomiast jeśli Ty zlecasz wysyłkę towaru do kontrahenta w Niemczech, to on się staje jego właścicielem dopiero w Niemczech w momencie odbioru i podpisania listu przewozowego.
 
Pytanie: Co zrobić z numerem nadanym przez system LUCID?
Informacja z internetu: umieścić w miejscu widocznym dla kontrahentów: na fakturach, opakowaniach, stronie internetowej, w regulaminie sklepu internetowego itd.
Nasze uściślenie: Nie ma obowiązku umieszczania tego numeru na żadnych dokumentach ani stronach internetowych. W tym celu stworzono jawny rejestr LUCID. Niemniej, jeśli masz taką potrzebę, informowanie klientów na jakichkolwiek dokumentach o nadanym numerze nie jest zabronione.

GRUDZIEŃ 2018

Verpack G
Verpack G

NOWY OBOWIĄZEK DLA POLSKICH EXPORTERÓW - VERPACK G

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opakowaniach VERPACK G. Firmy, które wprowadzają na rynek niemiecki towar w opakowaniach, zgodnie z nową ustawą Verpack G, zobowiązane będą do zarejestrowania się w Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (niemiecki rejestr opakowań), a co za tym idzie – do regularnego raportowania rodzaju i ilości wprowadzanych na niemiecki rynek kartonów, folii, szkła, plastiku itp. Zgodnie z Verpack G wg tych deklaracji naliczana będzie przedsiębiorcom opłata recyklingowa. Bezpłatnej rejestracji można dokonać do końca roku 2018. Każde zarejestrowane zgodnie z Verpack G przedsiębiorstwo dostanie swój numer rejestrowy, który będzie musiał być umieszczony na stronie internetowej. Zgodnie z Verpack G wpis taki będzie można zweryfikować w  rejestrze publicznym, dlatego też niemieckie kancelarie prawne pracujące dla konkurencji będą wyszukiwały niezarejestrowanych przedsiębiorców i wysyłały do nich kosztowne monity (Abmahnung). Przepisy niemieckie są bardzo restrykcyjne. Niezarejestrowanie się zgodnie z ustawą Verpack G grozi karami rzędu nawet 200.000 €. Warto uczciwie zarejestrować swoją firmę w Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, ponieważ same opłaty miesięczne nie będą zbyt wysokie.

Sprzedajesz swój towar do Niemiec przez sklep internetowy, platformę sprzedażową lub kanałami tradycyjnymi i nie wiesz jak dokonać rejestracji? Skontaktuj się z nami! Zarejestrujemy Cię w systemie LUCID w Zentrale Stelle Verpackungsregister do celów obowiązku narzuconego przez ustawę Verpack G. 

Każdy może zweryfikować czy jesteś zarejestrowany w oficjalnym rejestrze – zarówno konkurencja jak i odpowiednie organy: oficjalny rejestr >>

skontaktuj się z nami >>

WRZESIEŃ 2018

ebay.de ebay

ROZPOCZNIJ Z NAMI SPRZEDAŻ POPRZEZ NIEMIECKĄ PLATFORMĘ EBAY

Po długich namowach ze strony naszych Klientów zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę o obsługę platformy eBay w imieniu naszych Klientów. Wiedza, którą chętnie dzielimy się na naszych szkoleniach oraz znajomość języka niemieckiego pozwalają nam na profesjonalne prowadzenie kont sprzedażowych naszych Klientów oraz wspierania ich w ważnych decyzjach strategicznych dotyczących sprzedaży do Niemiec online. Wspomagamy naszych Klientów na każdym z etapów ekspansji poprzez eBay.de na rynek niemiecki lub przejmujemy prowadzenie konta eBay w całości, pozostając w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą. Nasi Klienci nie musza znać języka niemieckiego. 

Nawet jeśli potrzebujesz pomocy tylko przy założeniu konta na niemieckim eBay lub tylko przy wystawieniu pierwszej aukcji – skontaktuj się z nami >>

KWIECIEŃ 2018

KONSTYTUCJA BIZNESU

 

Z dniem 30 kwietnia 2018 wchodzi w życie Konstytucja Biznesu, w skład której wchodzi 5 ustaw. Najbardziej wyczekiwaną jest Prawo Przedsiębiorców, zastępujące dotychczasową Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Ulga na start oraz brak przymusu posługiwania się numerem REGON to tylko niektóre ze zmian mające poprawić funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź co zmienia to dla Ciebie.

więcej informacji >>