Wybierz szkolenie:

=> REGULAMIN SZKOLENIA


*Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez EXPORT PROJEKT zgodnie z warunkami regulaminu. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 oraz art.24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej do celów realizacji szkolenia, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.